Aktuality

WORKSHOP Inteligentné a bezpečné mesto 2024

WORKSHOP Inteligentné a bezpečné mesto 2024 je určený pre primátorov a starostov miest a obcí, ktorí plánujú realizovať alebo zvýšiť úroveň bezpečnosti v obciach a mestách.

19. 06. 2024 / 9:30 – 14:30 / Facility System Hub, Trenčín (vstup bezplatný) 


MIRRI SR dňa 27.05.2026  v rámci Programu Slovensko 2021-2027 vyhlásilo výzvu:

Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu“

kód výzvy: PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR

Ak Vaše mesto/Vaša obec plánuje investovať nie len do zvyšovania bezpečnosti ale aj do interaktívneho prepojenia dát verejnej správy tak tento workshop je ideálny práve pre Vás.

Príprava kvalitného projektového zámeru a následne žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu žiadaných aktivít  si vyžaduje vysokú a odbornú znalosť problematiky, času a správnu kombináciu teoretických a praktických skúseností. Tento workshop je tým správnym miestom na získanie prehľadu a kvalitných informácií.

V prípade záujmu účasti na workshope sa registrujte

Hlavné okruhy worskhopu:

  • priblíženie pojmu a účelu riešení v segmente Internet of Things (IoT) a inteligentné systémy a ich integrácia do súčasných alebo nových dátových platforiem
  • prezentácia funkčných implementácií inteligentných kamerových systémov, skúsenosti z predchádzajúcich období,
  • sumarizácia odporúčaní pre prípravu kvalitných projektov so zameraním na implementáciu inovatívnych prvkov a dátových platforiem použiteľných na zvýšenie bezpečnosti v obciach a mestách
  • sumarizácia a priblíženie kľúčových podmienok výzvy a priblíženie nastavenia hlavných a doplnkových aktivít v zamýšľanom projekte/projektovom zámere
  • priblíženie náležitostí potrebných na kvalitnú prípravu projektového zámeru a následne žiadosti o NFP


2024_01_Navigacia_FSH_Navigacia_trasy_ucastnici_skolenia_porady_ZADNE_PARKOVISKO.pdf

Newsletter

Spojte sa s nami


Facility, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
zobraziť na mape

032/7444 999


Facebook YouTube LinkedIn

© 2024 Facility, s.r.o. / Vytvorilo Frio