Kontakt

Fakturačné údaje

Facility, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36 333 280
DIČ: 2021798801
IČ DPH: SK2021798801
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14393/R. Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620756481/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2075 6481
SWIFT/BIC:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4020045570/7500
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2004 5570
SWIFT/BIC:

Facility System Hub

Reštaurácia a kaviareň

Sledujte nás

Newsletter

Spojte sa s nami


Facility, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
zobraziť na mape

032/7444 999


Facebook YouTube LinkedIn

© 2024 Facility, s.r.o. / Vytvorilo Frio